YUKARI
 ANA SAYFA > HABERLER
  26 Ocak 2016
KOZMETİK ÜRETİCİ VE ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ 1.OLAĞAN GENEL KURULU (15 ARALIK 2013 10:00)
Değerli üyelerimiz, 
Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği(Küad) olarak 15 Aralık 2013 günü saat 10:00 da 1.Olağan Genel Kurulumuzu, dernek adresimiz de gerçekleştireceğiz.Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22.12.2013 Tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
 
Gündem Maddeleri
1-Açılış ve Yoklama 
2-Divan Heyetinin  Oluşturulması( hazırun cetvelini imzalatmak,çoğunluk sağlanıp sağlanmadığını belirler)
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’ nın okunması
4- Geçici Yönetim  Kurulu raporlarının okunması ve  ibrası
5- Dernek faaliyetlerinin Görüşülmesi
6- Dernek organlarını seçimleri
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği Yönetim Kurulu