top of page

BİLGİ  BANKASI

Kozmetik Tüketicisi El Kitabı
KÜAD 2021-2023
Faaliyet Raporu
2023 Mevzuat Raporu

Kozmetik Ürün Bilgi Dosyasına Sorumlu Teknik Elemana Ürün Güvenlilik Değerlendiricisine Ve Eğitimine İlişkin Kılavuz" yürürlükten kaldırılarak yerine "Kozmetik Ürün Bilgi Dosyasına Ve Sorumlu Teknik Elemana İlişkin Kılavuz", - Kozmetik ürün güvenlilik değerlendirme raporunu hazırlayacak ürün güvenlilik değerlendiricisinin alması gereken eğitim ve belgeye ilişkin olarak sorumlu kişi, sorumlu teknik eleman ve ürün güvenlilik değerlendiricilerine yol göstermek amacıyla "Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendiricisine, Eğitimine ve Belgelendirilmesine İlişkin Kılavuz"yayımlanmıştır.

32480 sayılı 05.03.2024 tarihli Resmi Gazete’de Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240305-4.htm İlgililere duyurulur.

Kozmetik Ürünlerin İstenmeyen Etkilerinin/Ciddi İstenmeyen Etkilerinin Bildirimine İlişkin Kılavuz güncellenmiştir. Güncel kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://www.titck.gov.tr/duyuru/kozmetik-firmalarinin-dikkatine-02022024191945

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılı Ekim-Kasım-Aralık dönemlerinde insan vücuduna doğrudan temas eden tip-1 (el dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunlar vb.) ve tip-19 (sinek kovucular vb.) biyosidal ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda uygunsuz ürünler (teknik düzenlemeye aykırı/risk taşıyan) tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır. 2023 yılı biyosidal ürün denetimleri, risk analizi yapılarak uygunsuz (teknik düzenlemeye aykırı/risk taşıyan) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Yapılan etkin denetimler neticesinde 20 teknik düzenlemeye aykırı ürün ve analiz sonuçları neticesinde 2 risk taşıyan ürün tespit edilmiştir. 2 risk taşıyan ürüne ait bilgiler Kurumumuz internet sitesinden duyurulmuştur. Ayrıca risk taşıyan ürünlere ait bilgiler https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/denetim/tip-1- ve-tip-19-biyosidal-guvensiz-urunler URL adresinde yer alan risk taşıyan ürünler listesine eklenmiştir. Denetlenen Tip-1 ve Tip-19 Biyosidal Ürün Sayısı: 39 Toplam Uygunsuz (Risk Taşıyan ve Teknik Düzenlemeye Aykırı) Ürün Sayısı: 22 Risk Taşıyan Ürün Sayısı: 2 Teknik Düzenlemeye Aykırı Ürün Sayısı: 20 Uygunsuzluk (Risk taşıma ve Teknik Düzenlemeye Aykırı) Gerekçesi ile Uygulanan Toplam İdari Para Cezası: 217.920 TL

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılı dördüncü üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda uygunsuz ürünler (teknik düzenlemeye aykırı ve risk taşıyan ürünler) tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, ıslah, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır. 2023 yılı kozmetik denetimleri, risk analizi yapılarak özellikle piyasadaki uygunsuz (teknik düzenlemeye aykırı, güvensiz/risk taşıyan) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Yapılan etkin denetimler neticesinde denetlenen ürün sayısının (871) %98’si uygunsuz bulunarak (857) amaçlanan sonuca ulaşılmıştır. Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 871 Uygun ürün sayısı: 14 Toplam uygunsuz ürün sayısı: 857 Risk taşıyan ürün sayısı: 4 Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 853 Uygunsuzluk gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 190.000 TL Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 30.000 TL Toplam para cezası: 220.000 TL Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilen ve Kurumumuzca tespit edilen 585 adet sahte/kaçak parfüm ve deodorant 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz/risk taşıyan ürün kapsamına alınmış olup üreticisi belli olmayan bu ürünler için yalnızca imha kararı alınmıştır. Listeye aşağıdaki bağlantıda ulaşabilirsiniz https://www.titck.gov.tr/duyuru/kozmetik-urunlere-iliskin-2023-yili-dorduncu-ceyrek-denetim-verileri-15012024115656

Kurumun 2024 Yılı Fiyat Tarifesi, kurumsal internet sayfasında yayımlanmış olup söz konusu ücretlere; https://www.titck.gov.tr/dinamikmodul/70 adresinden ulaşılabilirsiniz.

bottom of page