top of page
Fuat ARSLAN - TR

EĞİTİM

1975 Ankara da doğdum aslen Sivaslıyım, ilk orta, lise eğitimimi Ankara da tamamladım. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünü kazandım. 1997 yılında üniversiteden yüksek dereceyle Kimyager olarak mezun oldum. Kimya, Gıda, İlaç ve kozmetik alanında birçok sertifikasyon eğitimlerine katıldım. Kongreler, Fuarlar vb farklı etkinliklerde ve Kozmetoloji, İlaç, Kimya sektörü ile ilgili birçok farklı eğitimlerde, seminerlerde yer aldım.

 

İŞ HAYATI

Üniversiteden sonra plastik firmasında 1 yıl Üretim biriminde çalıştıktan sonra askerliği asteğmen olarak yaptım. 

Askerden sonra sırasıyla Yenişehir Laboratuvarı ilaç üretiminde üretim ve kalite kontrol birimlerinde, sonra Evtem temizlik ürünlerinde üretim sorumlusu olarak çalıştım. Evtem firmasından sonrası Melisa kozmetik firmasında üretim müdürü olarak çalışmaya başladım.

2002 yılında evlendim ve iki erkek çocuğumuz dünyaya geldi.

İlk firmamı 3 kişilik bir ortaklık yapısıyla temizlik ürünleri üzerine kurduk. 3 yıl temizlik ürünleri alanında kendi formülasyonlarımızı ve markalarımızı üretmeye devam ettik.

Kendi firmamız olan AKS KOZMETİK firmasını 2006 yılında kurdum. Kozmetik sektöründe üretim yapan bir firma olarak Ostim organize sanayi bölgesinde üretime başladık. Sonraki yıllarda medikal ve hijyen ürünleri de üretmeye başladık. Öncelikle ağırlıklı olarak Private Label imalatlar üzerinden ilerledik. 

Kendi marka yatırımımızı 2009 yılında Mineaderm markası ile yaptık. Ardından diğer markamız olan Etesia markasını 2011 yılında üretmeye başladık.

Uzun yıllar 100’den fazla farklı markalara hem proje anlamında hem de tüm üretim süreçlerinde destek verdik. Türkiye’nin güçlü ve lider markalarının doğuşunda, formüle edilmesinde ve üretilmesinde önemli projeler ürettik. 

Halen Ankara -Saray organize sanayi bölgesinde GMP, 13485 Tıbbi Cihaz Sertifikası, Sedex vb. birçok sertifikaya sahip yeni fabrikamızda, güçlü markalarımızla İnovatif kozmetik ve medikal projeler üretmeye devam ediyoruz. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak çevreye ve ülkemize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.

Kendi Markalarımızla 14 farklı ülkeye ayrıca PL marklarımızla da 50’den fazla ülkeye ihracat yaparak dünyanın birçok ülkesine, tesisimizde üretilen inovatif kozmetik ve medikal ürünlerimizi ihraç ediyoruz.

 

Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) nin kuruluşunda, gelişmesinde ve büyümesinde aktif rol aldım. İlk kurulduğun yıldan itibaren öncelikle YK üyesi olarak, sonra birçok komisyonda aktif görev aldım. 

Türkiye’nin sektörel en büyük organizasyonu olan Uluslararası Kozmetik Kongresinin 5 yıldır Kongre başkanlığı ve kongre düzenleme kurulu başkanlığını yürütüyorum.

KUAD Teknik Komisyon başkanı olarak yine 5 yıldır, komisyon üyelerimizle birlikte KUAD Akademi eğitimleri, COSMİLİFE sektör dergisini, Kozmetik kongresini, KUAD ofis ve kamu faaliyetlerini, KUAD bilim kurulu faaliyetleri ve ulusal, uluslararası birçok projeyi yürütüyorum.

Fuat ARSLAN - ING

EDUCATION

I was born in Ankara in 1975, originally from Sivas, I completed my primary, secondary and high school education in Ankara. In 1993, I was accepted to Ankara University, Faculty of Science, Department of Chemistry. I graduated from university in 1997 as a Chemist with high honors. I attended many certification trainings in the fields of Chemistry, Food, Medicine and cosmetics. I took part in different events such as congresses, fairs, etc. and in many different trainings and seminars related to the Cosmetology, Pharmaceuticals and Chemistry sectors.

 

BUSINESS 

After university, I worked in the production department of a plastic company for 1 year and then completed my military service as a second lieutenant.

After the military, I worked in the production and quality control units of Yenişehir Laboratory pharmaceutical production, and then as a production manager in Evtem cleaning products. After working at Evtem company, I started working as a production manager at Melisa cosmetics 

I got married in 2002 and we had two 

We founded my first company on cleaning products with a partnership structure of 3 people. We continued to produce our own formulations and brands in the field of cleaning products for 3 

I founded our own company, AKS KOZMETIK, in 2006. As a company producing in the cosmetics industry, we started production in Ostim organized industrial zone. In the following years, we also started to produce medical and hygiene products. First of all, we progressed mainly through Private Label 

We made our own brand investment with the Mineaderm brand in 2009. Then, we started producing our other brand, Etesia, in 

For many years, we have supported more than 100 different brands both in terms of projects and in all production processes. We have produced important projects in the birth, formulation and production of Turkey's strong and leading 

Currently, we have GMP, 13485 Medical Device Certificate, Sedex etc. in Ankara -Saray organized industrial zone. We continue to produce innovative cosmetic and medical projects with our strong brands in our new factory with many certificates. We try to fulfill our responsibilities towards the environment and our country by taking part in many social responsibility 

We export our innovative cosmetic and medical products produced in our facility to many countries around the world by exporting to 14 different countries with our own brands and to more than 50 countries with our PL brands.

 

 

I took an active role in the establishment, development and growth of the Cosmetics Manufacturers and Researchers Association (KÜAD). Since the year it was first established, I have taken an active role, first as a member of the Board of Directors and then in many 

I have been the congress president and chairman of the congress organizing committee of the International Cosmetics Congress, Turkey's largest sectoral organization, for 5 

As the head of the KUAD Technical Commission, I have been carrying out KUAD Academy trainings, COSMİLİFE sector magazine, Cosmetics congress, KUAD office and public activities, KUAD science board activities and many national and international projects together with our commission members for 5 years.

bottom of page